Rejestracja jako podatnik VAT-UE

Polska jako członek Unii Europejskiej ma otwarte rynki zbytu do innych państw europejskich. Od tego czasu handel międzynarodowy znacznie się rozwinął. Sprzedaż towarów do UE stała się płynnym procesem przynoszącym znaczne zyski polskim przedsiębiorcom.

Według ustawy o VAT sprzedaż towarów do UE to wywóz towarów z terytorium kraju wraz z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Pamiętać jednak należy, że na firmie, która prowadzi handel zagraniczny ciążą dodatkowe obowiązki. Jednym z nich jest rejestracja jako podatnik VAT-UE. Ustawa o VAT dokładnie określa, które podmioty dokonujące sprzedaży do UE są zobowiązane do rejestracji jako czynni podatnicy VAT-UE. Inne wymogi stosowane są dla czynnych, a inne dla zwolnionych podatników VAT.

Firma zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT ma obowiązek zgłoszenia do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji z kontrahentem z UE. Transakcja ta powinna dotyczyć: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, nabycia usług od kontrahenta z UE, gdzie miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy.

Natomiast podatnicy korzystający w Polsce ze zwolnienia z VAT także zobowiązani są do zgłoszenia do VAT-UE w momencie gdy dokonują:

zakupu usług od kontrahenta z UE gdzie miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), gdy wartość nabytych towarów w danym roku przekracza 50 000 zł lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

W Polsce numer VAT-UE to numer NIP poprzedzony kodem PL. Zgłoszenia do VAT-UE dokonuje się na formularzu VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Jeśli przedsiębiorca zakończy handel w obszarze międzynarodowym ma obowiązek zgłosić to na piśmie do Urzędu Skarbowego tym samym aktualizując swoje dane. Zostaje wówczas wykreślony z rejestru VAT-UE. Wykreślenie może zostać także dokonane przez urząd jeśli przedsiębiorca nie dopełnia czynności określonych w ustawie o VAT – nie składa okresowych deklaracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here